Kaip mus paveikia dezinformacija ir kaip jai atsispirti?

Moderuoja: Džina Donauskaitė, Lietuvos žurnalistikos centro vadovė.

Dalyvauja: Darius Remeika, Vytauto Didžiojo universiteto doktorantas, DIGIRES projekto dalyvis, Lietuvos kariuomenės majoras.

Kokie psichologiniai veiksniai daro įtaką informacijos vertinimui, kodėl žmonės pasitiki arba nepasitiki medijomis ir kaip tai susiję su klaidingos informacijos dalijimusi? Visi šie klausimai bus atsakyti diskusijoje!